CKS Říčany

Vítáme vás na stránkách Centra komunitních služeb města Říčany, o.p.s., které bylo založeno městem Říčany v červnu 2009.

Cílem naší společnosti je poskytovat jak sociální služby (služby osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením), tak i zajišťovat realizaci jednotlivých opatření Komunitního plánu sociálních služeb města Říčany, poradenskou činnost, poskytování informací pro širokou veřejnost a pořádání seminářů.

Zajišťujeme služby Klubu Senior, který je dobrovolným sdružením občanů města bez právní subjektivity a působí v Říčanech již od roku 2007.

Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. se nachází v centrum města na Masarykově náměstí čp. 83 (budova uprostřed náměstí). Kancelář je bezbariérová a lehce dostupná i pro vozíčkáře.

Jako obecně prospěšná společnost si přejeme a budeme usilovat o spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi, samosprávou i státní správou. Naše projekty jsou založeny na vzájemné spolupráci všech zúčastněných lidí, ať už klientů, jednotlivců, rodin nebo týmů lidí. Každý dobrovolník, kterému nejsou cizí naše cíle, je vítán ke spolupráci. Chcete-li přispět svým nápadem, tvorbou či jinou činností do programů a aktivit centra, přijďte mezi nás! Chcete-li podpořit jakýmkoli způsobem činnost tohoto centra, neváhejte a kontaktujte nás!